NYA VÄRLDEN-FÖRVALTNING

Kurs(2021-04-16)
457.41
Utveckling
1 år
30,37%
3 år
26,88%
5 år
50,77%
Från 1996-10-01
357,41%
Sedan årsskiftet
9,32%